WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Godło Polski Do strony głównej Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Myśl Patrona: "Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia."
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Dokumenty
RODO
Rodzice
Rada rodziców
Wychowawcy
Pedagog
Biblioteka
Wywiadówki
Ubezpieczenie
Obiady
Zdrowa Ja
To ważne
Egzaminy
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Dziennik  Dziennik
Plan lekcji
Dzwonki
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty edukacyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Doradztwo zawodowe
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Akt zawierzenia
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii
Młodzieżowy telefon zaufania
English version English version

Pełny tekst newsa:

News gimnazjum  Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum Nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ełku
Dodano: 08-06-2010, 15:32

Dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ełku ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego na okres 1 roku tj. od 01.09.2010 do 31.08.2011 r.

1. Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność finanse
- staż pracy minimum 5 lat, w tym, co najmniej 3 lata udokumentowane w księgowości
- biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
- znajomość przepisów finansowo-księgowych
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
- znajomość obsługi programów finansowo-księgowych

2. Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność
- dyskrecja
- miła prezencja
- znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym

3. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
- prowadzenie rachunkowości Gimnazjum Nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ełku
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
- planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie: wydatków rzeczowych, płacowych
- prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji,
- przestrzeganie ustaleń określonych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów obowiązujących w szkole,

4. Wymiar czasu pracy - pełen etat

5. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
- życiorys (CV)
- dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- kserokopie świadectw pracy
- kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza
- zaświadczenie o niekaralności

6. Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w Ełku, przy ul. Piwnika Ponurego 1 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum Nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ełku; lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. do godz. 15.00

Uwagi:
- kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie
- informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły www.g3.elk.edu.pl
- podstawą dalszej rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie
- nadesłane dokumenty nie wybranych kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji będą zniszczone
- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane
- zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

Ełk, dnia 08.06.2010 r.

gimnazjum

powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5

 

do góry
Kalendarium
Dzień dobry
Dzisiaj jest
01-07-2022
-1470 dni do wakacji
100 lat Niepodległej
Szkoła wierna dziedzictwu
Szkoła przyjazna rodzinie
Szkoła z klasą
Zgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci
UNICEF
Szkoła Humanitarna
Insta.Ling
Kuźnia Liderów

Sponsor serwisu

Administracja: romanzapert@o2.pl