WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Godło Polski Do strony głównej Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Dokumenty
Rodzice
Rada rodziców
Wychowawcy
Pedagog
Biblioteka
Wywiadówki
Ubezpieczenie
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Dziennik  Dziennik
Plan lekcji
Dzwonki
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty edukacyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Doradztwo zawodowe
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Akt zawierzenia
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii
Młodzieżowy telefon zaufania
English version English version

Co wiem o Patronie mojej szkoły, wielkim Polaku,
Kardynale Stefanie Wyszyńskim?

"Nie musisz wszystkiego rozumieć,
wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz."
Kard. Stefan Wyszyńsk
i

Nr Pytanie Odpowiedź
1 Gdzie i kiedy urodził się Stefan Wyszyński? Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza.
2 Co można powiedzieć o jego dzieciństwie? Gdy miał 9 lat, zmarła mu matka. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała Jego serce ku Matce Niebieskiej. Pochodził z rodziny, w której bardzo żywe były takie wartości, jak Bóg i Ojczyzna. Wspominał, że Ojciec jego jeździł na Jasną Górę, a Matka do Ostrej Bramy. Oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Bożej. Mówił: W domu moim nad łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Chociaż w owym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolanach, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem w naszym domu, to jednak po obudzeniu długo przyglądałem się Tej Czarnej i Tej Białej. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego jedna jest Czarna, a druga Biała.
Bardzo cenił sobie miłość, jaką otrzymał od swoich rodziców. Ojciec Jego był organistą. W wieku 16 lat późniejszy Prymas rozpoczął naukę w Liceum św. Piusa X we Włocławku. Tam przekonał się o swoim powołaniu do kapłaństwa i wstąpił do Seminarium Duchownego.
3 Czy jego droga do kapłaństwa była jakaś szczególna? Może nie szczególna, ale wymagająca wielkiej odwagi ze strony wychowawców. Stefan miał problemy ze zdrowiem. Jego kłopoty z płucami były tak wielkie, że ówczesny kościelny w katedrze włocławskiej powiedział, że z takim zdrowiem, to trzeba raczej iść na cmentarz niż do święceń. Na radzie w seminarium zastanawiano się, czy warto wyświęcić kapłana dla jednej Mszy Świętej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r., w dniu swoich urodzin, w katedrze włocławskiej.
4 Jakie Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński zdobył wykształcenie? Jako ksiądz studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tu uzyskał stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. Tytuł pracy doktorskiej Prawa Kościoła do szkoły Odbył też podróż naukową po krajach Europy zachodniej.
5 Co robił w czasie drugiej wojny światowej? Był profesorem w Seminarium Duchownym we Włocławku. Jako znany wykładowca był imiennie poszukiwany przez Niemców. Ówczesny biskup radził Księdzu Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. Ukrywał się we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W okresie powstania warszawskiego pełnił obowiązki kapelana grupy Kampinos, znany pod pseudonimem Radwan II. Oprócz zadań duszpasterskich zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu.
6 Ksiądz Stefan Wyszyński byt biskupem lubelskim - jak długo kierował Kościołem Lubelskim? Ojciec Święty mianował Księdza Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią, zgodnie z życzeniem, przyjął 12 maja 1946 r. na Jasnej Górze. W Lublinie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i wielki czciciel Maryi. W Chełmie w 1946 r. zawierzył całą diecezję Maryi i prosił Matkę Bożą, aby przygarnęła wszystkich do serca i złączyła z Chrystusem. Posługę biskupa pełnił tylko dwa lata, był bardzo lubiany i szanowany. Wielką troską otaczał Katolicki Uniwersytet Lubelski.
7 Dlaczego tak krótko był biskupem lubelskim? Ojciec Święty Pius XII w 1948 r. mianował biskupa Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim, czyli jednocześnie Prymasem Polski. Powiedział wtedy: Jestem apostołem Jezusa Chrystusa i chcę być waszym ojcem duchowym i pasterzem. W 1953 r. został wyniesiony przez papieża do godności kardynała.
8 Mówi się, że Ksiądz Prymas bardzo kochał Matkę Bożą. W jaki sposób to wyrażał? Gdy miał 9 lat stracił matkę i od tej pory skierował swoje serce ku Matce Bożej. Pierwszą Mszę Świętą w życiu odprawił na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim miał krzyż i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W 1000-lecie chrztu Polski, w 1966 r., oddał Polskę w macierzyńską opiekę Maryi, mówiąc: Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako całkowitą własność swoją. Mottem jego życia były słowa: Wszystko postawiłem na Maryję. Dlatego Jej powierzał wszystkie trudne sprawy Polski i Kościoła i mocno wierzył w to, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
9 Dlaczego Ksiądz Prymas przebywał w więzieniu, czyż wtedy Polska więziła wielkich Polaków? Po drugiej wojnie światowej nastały dla Kościoła w Polsce trudne czasy. Zaczęły się nasilać prześladowania. Ludzie nie mogli wyznawać swojej wiary. Władza komunistyczna zabraniała publicznego oddawania czci Bogu. Utrudniała uczęszczanie na lekcje religii, aż w końcu wyeliminowała ją w ogóle ze szkoły. Zdjęto krzyże ze ścian w publicznych miejscach. Ludzie wierzący byli uznawani za wrogów władzy. Prymas cierpiał z tego powodu. W tej sytuacji, aby uchronić Kościół i naród od napięć i rozlewu krwi próbował rozmawiać z władzą państwową. Z wielką roztropnością, a jednocześnie z odwagą, bronił praw ludzi wierzących w naszym kraju. Został jednak uznany przez władzę za wroga narodu. W 1953 r. był aresztowany i więziony do 1956 r. Przebywał kolejno: w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku koło Opola oraz w Komańczy w Bieszczadach. W więzieniu dużo czasu spędzał na modlitwie, ufał Bogu do końca i wierzył, że zwycięstwo dla Polski przyjdzie przez Maryję, dlatego się nie załamywał. Modlił się za swoich wrogów i okazywał im szacunek.
10 Mówi się, ze Ksiądz Kardynał Wyszyński kochał Polskę... Polacy nazwali go niekoronowanym królem Polski, a papież Jan Paweł II powiedział o nim: Takiego Ojca i Pasterza Bóg daje raz na tysiąc lat.
Posłuchajmy, co sam Prymas Tysiąclecia mówi o swojej miłości do Ojczyzny: Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas stchórzył - nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i własnej Ojczyźnie - nie wierzcie.
Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
11 Jakiego pseudonimu używał w Ateneum Kapłańskim? Doktor Stefan Zuzelski
12 Kiedy po raz pierwszy jako Prymas udał się do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum? 2 kwietnia 1951 roku. Uzyskał od papieża Piusa XII aprobatę dotyczącą linii postępowania Kościoła i Episkopatu w Polsce. Wręczył Ojcu Świętemu symboliczne dary: garść ziemi polskiej, w którą wsiąkła krew dzieci podczas Powstania Warszawskiego, różaniec z chleba otrzymany od uwolnionych więźniów i ryngraf Matki Bożej, która go nigdy nie zawiodła.
13 Kiedy został mianowany kardynałem? 12 stycznia 1953 roku na konsystorzu w Rzymie. Miał 50 lat
14 Dlaczego Kardynał Wyszyński nie pojechał do Rzymu na konsystorz? Władze PRL odmówiły wydania paszportu nowo mianowanemu Kardynałowi. Ingerencje władz państwowych w sprawy Kościoła coraz bardziej przybierały na sile. Rząd po zlikwidowaniu opozycji politycznej, poczuł się na tyle silny, że uznał za stosowne przejść mimo zawartego porozumienia do ostrej walki z Kościołem. Nastąpiły aresztowania biskupów i księży.
15 Co znaczą słynne słowa Kardynała Wyszyńskiego non possumus? W imieniu Episkopatu Kardynał Stefan Wyszyński skierował do władz państwowych memoriał, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu krzywd, jakich doznaje Kościół w Polsce, już dalej w ustępstwa iść nie może. Non possumus... Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno.
16 Kiedy i przez kogo został aresztowany Prymas Wyszyński? 25.09.1953 roku nocą został aresztowany przez władze państwowe i wywieziony z Warszawy.
17 Miejsce i czas pierwszego pobytu uwięzienia? Rywałd k/Grudziądza 26.09-12.10.1953
18 Miejsce i czas drugiego pobytu uwięzienia? Stoczek Warmiński 12.10.1953 - 6.10.1954. Warunki były bardzo ciężkie. Stary budynek, trudny do ogrzania, kamienna podłoga, wilgoć, w zimie ściany pokryte lodem. Kardynał Wyszyński wspominał zimno było bardzo dotkliwe. Nóg nie mogłem rozgrzać nawet w nocy. Ręce i oczy mi popuchły. Odczuwałem ból w okolicy nerek. Dostęp do chorego mieli tylko lekarze milicyjni, którzy jednak nie przeprowadzili żadnej skutecznej kuracji.
19 Miejsce i czas trzeciego pobytu uwięzienia? Prudnik Śląski k/Opola 6.10.1954 - 26.10.1955. Lepsze warunki wynikły ze zmiany klimatu politycznego w kraju. W tym czasie zaczęły pojawiać się oznaki słabnięcia stalinizmu.
20 Dlaczego władze zmieniały miejsce pobytu uwięzienia? Władze obawiały się przetrzymywać Księdza Prymasa zbyt długo w jednym miejscu. Uwięzienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego budziło powszechne oburzenie. Jego osoba mogła wywołać niepokój ludności, a nawet rozruchy zmierzające do uwolnienia go.
21 Dzieła Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstałe podczas uwięzienia? "List do moich kapłanów", "Rota ślubów narodu", "Wielka Nowenna Tysiąclecia Chrztu Polski".
"Dziennik duchowy", "Zapiski więzienne", z których wyłania się człowiek o wyjątkowej sile ducha, bezgranicznie ufający Bogu i Matce Najświętszej, gotowy na wszelkie ofiary, cierpienie, nawet na ofiarę krwi, gdyby była taka wola Boża.
22 Co spowodowało uwolnienie Księdza Prymasa? W październiku 1956 roku doszło w Polsce do przełomu politycznego. Władze przejęła nowa ekipa z Władysławem Gomółką na czele. W kraju było niespokojnie. Społeczeństwo dążyło do przemian i domagało się demokratyzacji. Naród żądał uwolnienia Prymasa. Władze zdawały sobie sprawę, że należy zrobić to jak najszybciej, aby uspokoić nastroje społeczne. Uwolnienie zostało poprzedzone rozmową między Prymasem Polski a przedstawicielami nowej władzy, którzy przyjechali do Komańczy w dniu 26.10.1956. Prosili, aby zwierzchnik Kościoła Polskiego wrócił do Warszawy i objął urzędowanie na wszystkich jego poprzednich stanowiskach. Jednak Kardynał Stefan Wyszyński nie zgodził się od razu. Żądał obietnicy, że władze naprawią najważniejsze krzywdy wyrządzone Kościołowi i cofną decyzje, przeciwko którym Prymas występował przed swoim uwięzieniem.
23 Co zawierał komunikat Komisji Wspólnej Kościoła i Rządu z dnia 8.12.1956. Po przewrocie październikowym i uwolnieniu Prymasa nastąpił kolejny niedługi okres złagodzenia napięć między Kościołem a rządem. 8 grudnia 1956 roku ogłoszono - po wielu spotkaniach i naradach - Komunikat Komisji Wspólnej, w którym ujętych zostało sześć konkretnych spraw:
1. zniesiono dekret o obsadzaniu stanowisk duchownych,
2. zagwarantowano nadobowiązkowe nauczanie religii w szkołach,
3. uzgodniono zasady opieki religijnej nad chorymi w szpitalach,
4. ustalono zasady opieki duszpasterskiej nad więźniami i powołanie kapelanów więziennych,
5. zezwolono na powrót zakonnic wysiedlonych w 1953 roku z województw: katowickiego, opolskiego i wrocławskiego, a także księży wysiedlonych z Ziem Zachodnich,
6. uzgodniono objęcie swych stolic przez pięciu biskupów ustanowionych przez Stolicę Apostolską na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Ostatnia sprawa była prawdziwym zwycięstwem Prymasa. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźli się prawowici polscy biskupi. Prawnie diecezje na tych terenach zostały ustanowione przez Stolicę Apostolską dopiero w 1972 roku - po uznaniu granic Polski przez RFN. Postanowienia ogłoszone w Komunikacie nie uwzględniły wszystkich żądań i potrzeb Kościoła, ale załatwiały przede wszystkim te sprawy, o które dopominał się stanowczo Prymas Polski w 1953 roku.
24 Miejsce i czas czwartego pobytu uwięzienia? Komańcza 27.10.1955 - 28.10.1956. Otrzymał do dyspozycji obszerny pokój klasztorny a nie celę więzienną. Opiekę nad Kardynałem przejął Episkopat. Uwolniono Prymasa od stałej obstawy milicyjnej. Nadal było to miejsce odosobnienia bez prawa opuszczania Komańczy. Kontakty z internowanym były ograniczone. Można było odwiedzać Kardynała Stefana Wyszyńskiego tylko na podstawie przepustek wystawionych w Warszawie.
25 Czym w sposób szczególny zajmował się Ksiądz Prymas po powrocie do Warszawy? Natychmiast po powrocie do Warszawy ksiądz Prymas podejmuje tak liczne obowiązki i prace, że jego dni są nimi wypełnione niemal ponad ludzkie siły. Zwierzchnikowi Kościoła zależy na częstych, bliskich kontaktach z wiernymi i duchowieństwem. Odbywa podróże po kraju, wygłasza wiele kazań (łącznie w roku 1957 przemawiał 676 razy), wizytuje swoje archidiecezje, wyjeżdża na zaproszenie innych ordynariuszy, także na Ziemie Zachodnie, jest w ciągłym ruchu, nieustannie zajęty. Tak zresztą było zawsze w jego długim, pracowitym, pełnym poświęceń życiu.
Setki godzin poświęcał ksiądz Prymas na spotkania i rozmowy z przedstawicielami najwyższych władz partyjno-rządowych. W czasie tych spotkań w sposób wyważony i mądry bronił nieustępliwie spraw Kościoła, jego niezależności, prawa narodu do swobodnego wyznawania religii katolickiej. Pozycja Kardynała Wyszyńskiego w społeczeństwie - i tak bardzo wysoka zarówno w czasie uwięzienia, jak i po uwolnieniu - wzrosła jeszcze po rozpoczęciu przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Wyraźnie wzrosła też w tym czasie religijność społeczeństwa, z czego władze nie były bynajmniej zadowolone.
26 Kiedy Kardynał Stefan Wyszyński powrócił do swego domu w Warszawie przy ulicy Miodowej? 28.10.1956 roku po przeszło trzech latach uwięzienia. Przed Pałacem zgromadził się tłum mieszkańców stolicy. Witano Arcypasterza entuzjastycznie. Ludzie wznosili okrzyki, śpiewali, wiwatowali. Ksiądz Prymas wielokrotnie ukazywał się na balkonie. Dziękował zebranym, pozdrawiał ich i uspokajał.
27 Kiedy Ksiądz Prymas odebrał kapelusz kardynalski? Stefan Kardynał Wyszyński udał się do Stolicy Piotrowej - po raz pierwszy po uwolnieniu - 6 maja 1957 roku. Dopiero teraz mógł odebrać kapelusz kardynalski. Godność tę nadał mu Pius XII 29 listopada 1952 roku. Wtedy jednak Prymas nie mógł wyjechać, gdyż władze państwowe odmówiły mu paszportu. Teraz przyjmowano go wszędzie entuzjastycznie.
Kardynał Stefan Wyszyński załatwił w Rzymie wszystkie sprawy, z którymi tu przyjechał. Odbył wiele rozmów i spotkań, występował publicznie, długo rozmawiał z Ojcem Świętym o sytuacji Kościoła polskiego. W drodze powrotnej spotkał się w Wenecji z patriarchą Giovannim Roncalli, przyszłym Papieżem, który przyjmował polskiego Prymasa niezwykle serdecznie, zaprosił go na wspólną przejażdżkę gondolą. Spotkanie to zaowocowało przyjaźnią, której Papież Jan XXIII nieraz będzie dawał wyraz w przyszłości.
28 Sobór Watykański II w życiu Prymasa Wyszyńskiego. Był to ważny okres w jego życiu. Uczestniczył zarówno w pracach przygotowawczych, jak i we wszystkich czterech sesjach soborowych. Z tym wiązały się jego pięciokrotne wyjazdy do Rzymu. Pierwszy - w lutym 1962 roku, kiedy trwały prace przygotowawcze. Następny na rozpoczęcie obrad w październiku tegoż roku. I wreszcie na trzy kolejne sesje - II, III i IV, - które rozpoczynały się we wrześniu 1963, 1964 i 1965 roku. Sobór został zwołany przez Ojca Świętego Jana XXIII; zamknięcia dokonał Papież Paweł VI, w grudniu 1965 roku.
Podczas czwartej sesji Soboru - 20 września 1965 roku - Prymas Polski przemawiał do zgromadzonych biskupów - mówił o pojęciach wolności, sprawiedliwości, prawa i Państwa, pojęciach odmiennie rozumianych na Wschodzie i na Zachodzie.
29 Definicja Soboru. Sobory, czyli zgromadzenia biskupów pod przewodnictwem Papieża, obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny w Kościele, wywodzą się z czasów apostolskich, z synodów pierwszych gmin chrześcijańskich. Szczególne znaczenie miały sobory uznane przez Papieży za powszechne.
30 W jaki sposób Ojciec Święty Jan XXIII odnosił się do Polaków i Kardynała Wyszyńskiego? Ojciec Święty Jan XXIII odnosił się do Polaków z wielką serdecznością. Kiedy w maju 1963 roku ksiądz Kardynał Wyszyński przebywał w Rzymie, został przyjęty przez Papieża i odbył z nim długą rozmowę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że spotkanie trwało... godzinę i 45 minut! Jan XXIII był już wtedy ciężko chory.
Przed wyjazdem z Rzymu Prymas Polski wraz z biskupami został ponownie przyjęty przez Papieża, który był niezwykle serdeczny i nie chciał się wprost rozstać z Polakami.
31 Kiedy Ojciec Święty Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Matką Kościoła? Podczas trzeciej sesji soborowej doszło do wydarzenia bardzo ważnego dla Kościoła polskiego i dla Prymasa osobiście. Otóż Kardynał Wyszyński, żarliwy czciciel Matki Najświętszej, prosił, aby Papież ogłosił uroczyście Matkę Bożą - Matką Kościoła, I to właśnie stało się 21 listopada 1964 roku.
Po powrocie z Rzymu ksiądz Prymas wspomina, jak Papież Paweł VI powiedział podczas spotkania z biskupami polskimi w dniu 4 listopada 1964 roku: Spełnią się wasze życzenia, bo ogłosimy Maryję Matką Kościoła.
32 Jakie słowa z listu do biskupów niemieckich rozpętały długo trwającą akcję władz partyjnych i rządowych przeciw Prymasowi i Kościołowi Katolickiemu? Biskupi polscy przebywający w Rzymie na obradach ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II, wysłali listy do Episkopatów wszystkich krajów - było tych listów 56 - informując o zbliżającym się Milenium Chrztu Polski. W liście do biskupów niemieckich użyli sformułowania: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To oświadczenie rozpętało długo trwającą akcję władz partyjnych i rządowych przeciw Prymasowi i Kościołowi Katolickiemu w Polsce. Przepraszanie Niemców uznane zostało za rodzaj zdrady narodowej. W rzeczywistości było przede wszystkim krokiem na drodze ku zbliżeniu i pojednaniu dwóch narodów europejskich, sąsiadujących ze sobą od wieków.
33 Kto prowadził główne obchody milenijne? Główne obchody milenijne odbyły się na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. Prowadził je Prymas Polski, mianowany dzień wcześniej legatem papieskim w związku z nieobecnością Ojca Świętego. Władze państwowe nie dopuściły na Jasną Górę nie tylko Papieża Pawła VI, ale też kardynałów, biskupów i świeckich gości z zagranicy. Przeszkadzano nawet pielgrzymom krajowym w dotarciu na miejsce obchodów. Na placu stała wprawdzie zwarta masa około 300 tysięcy wiernych, ale ... mogłoby ich być co najmniej milion, jak podczas składania Ślubów w roku 1956. Wtedy pusty był fotel Prymasa przebywającego jeszcze w Komańczy. Teraz fotel papieski jest pusty - umieszczono na nim portret Pawła VI i wiązankę biało-czerwonych róż.
34 Co powiedział papież Paweł VI do Prymasa na zakończenie Soboru Watykańskiego II? Powiedział po zakończeniu Soboru Watykańskiego II do Prymasa i delegacji biskupów polskich: "Zapewne należało coś więcej powiedzieć na Soborze przeciwko komunizmowi, i to mocnych rzeczy. Ale to mogłoby Wam zaszkodzić. Wierzcie, jesteśmy ostrożni nie przez obawę, ale przez miłość. Ufamy Wam, postępujemy ostrożnie i rozważnie, chociaż serce się kraje, gdy patrzymy na Wasze udręki. Zawsze podziwiamy Was szczerze i popieramy Was modlitwą."
35 Ile razy Kardynał Stefan Wyszyński uczestniczył w konklawe? Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II.
"Co się potem działo, trudno o tym mówić. Ale ja, uczestnik czwartego już z rzędu konklawe w moim życiu, nie widziałem czegoś podobnego na poprzednich. Nie widziałem tak żywej, głębokiej, nadprzyrodzonej radości po wyborze Papieża! (...)
Przeżywałem ciężkie chwile na konklawe. Dla mnie oddanie tak wybitnego współpracownika w Polsce, jakim był kardynał Wojtyła, jest olbrzymią stratą. Trzeba znać tajemnicę naszej współpracy i wzajemnego oddziaływania na siebie, aby to zrozumieć. Ale gdy jeszcze byłem pełen bólu i łez, nowy Papież zaczął mówić o Matce Najświętszej - ze swojej pozycji. I zaraz w prasie napisano: to będzie Papież Maryjny, bo już dwa razy mówił o Matce Najświętszej."
36 Dlaczego Ojciec Święty Paweł VI nie przyjechał do Polski na 1000-lecie chrztu? Rząd nie wyraził na to zgody.
37 W jaki sposób Jan Paweł II okazał Kardynałowi Wyszyńskiemu szacunek? Przed kamerami telewizyjnymi, na oczach całego świata Jan Paweł II okazał Prymasowi niezwykły, głęboki szacunek i cześć. Kiedy Kardynał Wyszyński ukląkł i ucałował dłoń Papieża, Ojciec Święty wstał, podniósł go i ucałował jego rękę! Następnego dnia - podczas spotkania z przybyłymi do Rzymu Polakami - rozegrała się podobna, wzruszająca scena. Wszyscy szlochali, widząc Prymasa i Papieża na klęczkach, obejmujących się w serdecznym, długim uścisku.
38 Kiedy i gdzie
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie I Pielgrzymki do Ojczyzny kolejny raz wyraził swoje uznanie dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego?
5.06.1979 na Jasnej Górze Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do Prymasa ze słowami pełnymi miłości i najwyższego uznania: "Kochany Księże Prymasie! Wprowadziłeś, Ty niestrudzony Sługo Ludu Bożego, Ty niezmordowany Miłośniku i Służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś w program swojego prymasowskiego pasterzowania - odwiedziny Papieża w Polsce. Księże Prymasie! Pozwól mi tylko to jedno powiedzieć, że Ci się spełnia - i ja za to Bogu dziękuję! - że Ci się spełnia ten punkt Twego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym."
39 Postawa Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec przemian społecznych lat 80. W latach 1980-1981 - w okresie wielkich przemian społecznych i powstania ruchu Solidarność Kościół odgrywał w naszym kraju coraz większą rolę. Pielgrzymka Ojca Świętego spowodowała wyraźny wzrost religijności w społeczeństwie, a świadomość, że na Stolicy Piotrowej zasiada Papież Polak dodawała jego rodakom sił do przetrwania tego trudnego czasu. A był on trudny nie tylko z powodu niepokojów i konfliktów społecznych, ale też na skutek załamania się gospodarki państwa.
Prymas Wyszyński domagał się od dawna prawa do swobodnego zrzeszania się w samorządnych związkach zawodowych nie tylko dla robotników, ale też - bardzo konsekwentnie - dla rolników. Bronił wszystkich ludzi prześladowanych, internowanych, więzionych. Jednakże starał się działać roztropnie i tak sterować sytuacją w kraju, aby sprawy polskie mogły być załatwione przez samych Polaków.
Wzywał w nim do dojrzałości narodowej i obywatelskiej. Mówił o sumienności i rzetelności zawodowej, o pracy, która jest źródłem dobrobytu rodzinnego i narodowego.
Niezwykły autorytet Kardynała Wyszyńskiego był powodem, że zgłaszali się do niego i prosili o radę zarówno delegaci Solidarności, jak i przedstawiciele rządu. Prowadził nieustanne rozmowy - nieraz bardzo trudne - z ludźmi o całkowicie odmiennych poglądach. Ten niezwykły człowiek o wielkiej inteligencji i wielkiej mądrości, umiał się wznieść ponad wszelkie różnice poglądów, jeżeli wymagało tego dobro Polski. Starał się nikomu nie odmawiać swojej posługi, pracował ponad siły, chociaż stan jego zdrowia nie był najlepszy.
40 Kazania świętokrzyskie - co to takiego? Znane były od dawna w całym kraju jego tak zwane Kazania świętokrzyskie (od nazwy kościoła Świętego Krzyża) będące wykładami katolickiej nauki społecznej. Pierwszy cykl tych kazań, w których ksiądz Prymas zwracał uwagę na prawa człowieka, był wygłoszony w 1974 roku, a ostatni w styczniu 1980.
41 Kiedy Kardynał Stefan Wyszyński odszedł do wieczności? W dniu 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godzinie 4.40 odszedł do Boga Stefan Kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski.

 

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl