WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii

W jakich sytuacjach w mojej pracy umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej są przydatne?

Każdy nauczyciel niejako skazany jest na to, że będzie oddziaływał na innych ludzi. Dlatego zawód nauczycielski, bardziej niż jakikolwiek inny, wymaga opanowania umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Nauczyciel wychowania fizycznego (a za takiego się uważam), z uwagi na charakter swojego przedmiotu, ma możliwość oddziaływania na uczniów całym sobą. Inna płaszczyzna kontaktu, inne niż w przypadku pozostałych przedmiotów szkolnych formy organizacyjne i metody kształcenia sprawiają, że jego czynności pedagogiczne są adresowane do dziecka, które nauczyciel musi postrzegać jako pełną i zintegrowaną osobowość. A zatem współczesny nauczyciel wychowania fizycznego zmuszony jest przejść od funkcji ściśle pojmowanego technika nauczania ruchu, do funkcji pedagoga oddziaływującego swoją osobowością na wszystkie sfery młodej, plastycznej osobowości wychowanka. Ma to być światły doradca i przyjaciel młodzieży, który potrafi uczyć (praktycznie i teoretycznie), jak żyć zgodnie z normami higieny, jak dzielić czas między pracę a wypoczynek i jak kształtować ciało, doskonaląc zdrowie i sprawność, pielęgnować urodę.

Niezmiernie istotną rolę w wychowaniu fizycznym odgrywa komunikacja niewerbalna. Odpowiednia postawa, gestykulacja czy mimika twarzy muszą jednoznacznie korelować z komunikatami słownymi, ponieważ zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej lub na boisku, gdzie zachowanie optymalnej odległości od odbiorcy jest często niemożliwe. Komunikaty słowne, aby mogły być usłyszane często są podawane bardzo głośno. Dlatego też (dbając o swoje gardło) chyba każdy nauczyciel wychowania fizycznego ma opracowany system znaków, sygnałów i gestów umożliwiający pozawerbalny kontakt z uczniami. Jedną z metod nauczania w wychowaniu fizycznym jest pokaz. Nauczyciel osobiście demonstruje i wyjaśnia poprawne wykonanie ćwiczenia. Zapamiętany obraz pozwala uczniom na szybsze odtworzenie i utrwalenie poszczególnych jego faz.

Często w mojej pracy zdarza się, że uczeń mniej sprawny fizycznie odczuwa strach przed wykonaniem jakiegoś ćwiczenia. Staram się wtedy rozwiać jego obawy komunikatem: "Rozumiem, że to ćwiczenie może być dla Ciebie trudne, ale nie masz się czego obawiać gdyż będę Cię asekurować." Uczeń ma wtedy poczucie, że wiem o jego strachu i dołożę starań, aby zagwarantować mu bezpieczeństwo. Każde poprawnie wykonane ćwiczenie przez takiego ucznia spotyka się z pochwałą z mojej strony, co daje mu większą pewność siebie i umacnia wiarę we własne możliwości.

Podczas gier zespołowych czasami dochodzi w ferworze walki do niesportowych zachowań i konfliktów między uczniami. Oprócz stosowania sankcji przewidzianych przepisami mówię wtedy: "Rozumiem, że jesteście zdenerwowani, ale wasze zachowanie jest sprzeczne z zasadami fair play i nie będzie tolerowane na boisku".

Zdarza się, że uczeń bardzo sprawny nie chce brać udziału w treningach czy zawodach sportowych. Zachęcam go wtedy słowami: "Rozumiem twoje obawy - przygotowanie się do zawodów wymaga wiele wysiłku i niestety nie gwarantuje sukcesu, ale pamiętaj, że jeśli nie zaryzykujesz to na pewno nie wygrasz."

Stosując powyższe zdania - klucze sprawiam, że następująca po nich właściwa treść w lepszy sposób dotrze do rozmówcy, a z tych kilku przykładów widać, że komunikacja jest podstawowym, codziennym narzędziem pracy nauczyciela, które powinno być permanentnie udoskonalane.

 

Sławomir Maksimowicz

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl