WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej Dziecko w sieci
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii

Dokumentacja warsztatów: Realizacja ścieżki prozdrowotnej na różnych przedmiotach - propozycje


Dokumentacja szkolenia

Warsztaty: "Realizacja ścieżki prozdrowotnej na różnych przedmiotach - propozycje"

Adresaci: nauczyciele Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku

Liczba uczestników: 38 osób

Miejsce i termin: 20 czerwca 2005r. - Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku

Prowadzący: Iwona Konowalska, Sławomir Maksimowicz, Krzysztof Konowalski

Ramowy program
Cele:
poznanie sposobów realizacji zagadnień ścieżki prozdrowotnej w gimnazjum
wymiana doświadczeń służących optymalizacji działań wychowawczych dotyczących edukacji zdrowotnej

Cele operacyjne:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczestnik:
zna modele realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych;
potrafi dobrać treści Podstawy Programowej do realizowanego tematu zajęć;
zna i potrafi zastosować metody i ćwiczenia z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Treści kształcenia:
Cel i zadania edukacji prozdrowotnej w gimnazjum.
Przepływowy i rozbieżny model realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
Przykłady realizacji ścieżki prozdrowotnej w różnych szkołach.
Metody i ćwiczenia warsztatowe z zakresu edukacji zdrowotnej.

Metody pracy:
Elementy wykładu, metody aktywizujące, praca z tekstem.

Formy pracy:
Zbiorowa, pracy w grupie, indywidualna.

Literatura:
1.Wydawnictwo ciągłe "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia"
2."Edukacja zdrowotna w szkole" - poradnik dla osób prowadzących kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
3."Ścieżki edukacyjne - teoria i praktyka" - materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli pod redakcją Małgorzaty Sochańskiej.
4."Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym", Cezary Stypułkowski
5."Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" - miesięcznik nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia.

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl