WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii
Obejrzyj wizytówkę szkoły w portalu gazeta.pl


Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT


"Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić"

 

Zadanie 3 C: Festiwal nauki


Szkoła organizuje festiwal nauki pod hasłem "Zrozumieć świat". Nauczyciele większości przedmiotów włączają się w ten projekt i pomagają uczniom zaprezentować osiągnięcia nauki (np. "Czego jeszcze nie wiemy o wszechświecie?", "Klonowanie - dobre czy złe"). Uczniowie mogą też pochwalić się wykonanymi przez siebie miniprojektami badawczymi ("Park miejski przy ul. Słowackiego jako ekosystem") lub przygotować spektakle edukacyjne, np. o tematyce historycznej ("Wyprawy Krzysztofa Kolumba"). Jest to jedno z tych zadań, w których najważniejsze jest uruchomienie pomysłowości i aktywności uczniów. Festiwal ma być połączeniem prawdziwej edukacji i dobrej zabawy. Powinien też stać się wydarzeniem wychodzącym poza mury szkoły, w którym wezmą udział rodzice, uczniowie innych szkół, przedstawiciele społeczności lokalnej


1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?
Szkoła powinna kształcić wszechstronnie, rozwijać talenty uczniowskie, poruszać tematy dotyczące tego, co się dzieje wokół nas. Dlatego też wybraliśmy to zadanie. Z jednej strony chcieliśmy pokazać tematy nurtujące współczesnego człowieka, a z drugiej dać możliwość uczniom zaprezentowania swoich talentów i osiągnięć nie tylko społeczności szkolnej, ale także lokalnej. Dzięki naszej uroczystości uczniowie lepiej mogli zrozumieć świat i obowiązujące w nim zasady. Impreza skłoniła wszystkich do przemyśleń na temat zagrożeń, które niesie ze sobą rozwój cywilizacji.


2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego
imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego
Szef zespołu - Jolanta Żukowska. Członkowie: Ilona Halec, Beata Makarewicz, Małgorzata Grońska, Ewa Siemienkiewicz, Iwona Konowalska, Katarzyna Sznejder, Beata Klauza, Ewa Hlebowicz, Monika Dracewicz, Edyta Mańczuk, Agnieszka Łęgowska.


3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?
Wydaje nam się,że najbardziej pasuje tu pytanie drugie ankiety "Wyjaśnić i zaciekawić". Ankietą objęliśmy 75 uczniów, 66 rodziców i 28 nauczycieli. Oto wyniki ankiety: Uczniowie: taka jak A-37%, podobna do A-21%, raczej do A-17%, raczej do B-4%, podobna do B-5%, taka jak B-11%, trudno odpowiedzieć-5%. Rodzice: taka jak A-32%, podobna do A-39%, raczej do A-18%, raczej do B-11%, podobna do B-0%, taka jak B-0%, trudno powiedzieć-0%. Nauczycoele: taka jak A-66%,podobna do A-17%,raczej do A-8%, raczej do B-3%, podobna do B-0%, taka jak B-3%, trudno powiedzieć-3%. Cieszy i chyba trochę dziwi, fakt, że rodzice lepiej oceniają pracę szkoły, niż sami nauczyciele.


4. Kiedy odbył się festiwal nauki i jaki był jego przebieg?


4.a. Czas, miejsce
Festiwal odbył się 31.05.2003. Festiwal został podzielony na dwie części. Pierwsza miała miejsce na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie prezentowany był dorobek artystyczny uczniów (poezja, taniec, śpiew, prace plastyczne, spektakle teatralne. Druga zaś odbywała się w poszczególnych salach lekcyjnych, gdzie prezentowane były projekty przygotowane przez uczniów. Wielu rodziców rzadko bywa w salach lekcyjnych. Tym razem mieli możliwość obejrzenia wszystkich pracowni. A jest co podziwiać, ponieważ w czasie ferii zimowych i późniejszych weekendów sale były odnawiane przez rodziców, nauczycieli i uczniów. W kolorowych pracowniach szybciej i milej płynie czas.


4.b. Krótkie omówienie programu
W pierwszej części uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia. Wielu naszych gimnazjalistów brało w tym roku szkolnym udział w konkursach szkolnych i międzygim-nazjalnych, zajmując wysokie lokaty. W trakcie uroczystości m. in. oni prezentowali swoje osiągnięcia. Pokazano spektakle "Poranek poetycki - twórczość Juliana Tuwima", "Poetycka mowa ciała", recytowano wiersze o tematyce regionalnej, odbył się krótki koncert chóru oraz występ szkolnej grupy tanecznej. Rozstrzygnięto również konkurs, ogłoszony w kwietniu, "Szkoła w moich oczach". W szkole działają różnorodne koła zainteresowań, które także pomagają zrozumieć otaczający nas świat. Praca tych kół została zaprezentowana po części artystycznej. Wszystkich zebranych zaproszono do sal lekcyjnych, gdzie można było obejrzęć wcześniej przygotowane projekty. W sali informatycznej prezentowano uczniowskie prezentacje multimedialne ("Zabytki średniowiecza", "Reklama - "pranie mózgu" czy dźwignia handlu", "Zwierzęta świata") oraz edukacyjne programy multimedialne np. "Encyklopedia człowieka", "Encyklopedia Kosmosu", "Atlas świata").


5. Kto uczestniczył w festiwalu?
Uczestnikami festiwalu byli uczniowie wszystkich klas gimnazjum i ich rodzice , nauczyciele, oraz zaproszeni goście: uczniowie, sąsiadującej z gimnazjum, szkoły podstawowej i ich rodzice oraz inni mieszkańcy osiedla, na którym znajduje się szkoła.


6. Jakie prezentacje przygotowali uczniowie?
Pierwsza prezentacja - "Klonowanie zagrożeniem..." Uczniowie klasI prezentowali swoje referaty, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego i biologii. Wskazane w nich były pozytywne i negatywne aspekty związane z próbami klonowania organizmów,nastepnie wywiązała się dyskusja"ZA i PRZECIW klonowaniu" Druga prezentacja -"Podbój kosmosu" Uczniowie koła fizycznegoz klasI i III, pod kierunkiem nauczyciela fizyki, przygotowali pokaz, którego celem było przedstawienie historii podboju kosmosu, osiągnięcia kosmonautów i ich odkrycia oraz ich wpływ na rozwój poglądów o wszechświecie,wykonane zostały plansze z ważnymi datami,tablice przedstawiajace rozwój poglądów na budowę wszechświata na przestrzeni dziejów. Trzecia prezentacja - "Cudze chwalicie-swego nie znacie" Uczniowie klasI pod kierunkiem nauczyciela biologii wykonali wystawę pokazującą zagrożenia dla środowiska wynikające ze strony człowieka.Wykonano dwa modele Ziemi:pierwszy przedstawiał Ziemię pozbawioną zasobów naturalnych,drugi ukazywał Ziemię z całym jej bogactwem. Ukazali piękno przyrody ojczystej i potrzebę jej ochrony na przykładach polskich parków narodowych.Uwagę zwróciła ilość zgromadzonych eksponatów,często ze zbiorów własnych uczniów. Czwarta prezentacja - "Układ słoneczny" -Prezentacja multimedialna,wykonana przez uczniów klas I i III koła astronomicznego, mająca na celu przybliżenie informacji na temat poszczególnych planet i struktury całego Układu Słonecznego.Uczniowie mogli odbyć wirtualną podróż na wybraną planetę,zdobyć informacje i ciekawostki na jej temat. Piąta prezentacja -"Reklama - pranie mózgu czy dźwignia handlu"-przygotowujący ją uczniowie z klas II zdefiniowali pojęcie reklamy, wyróżnili jej rodzaje.Samodzielnie wykonywane reklamy zwracały uwagę na aspekty moralne, związane z reklamowaniem różnych produktów i usług.Szczególnym zainteresowaniem cieszyły sie reklamy najpiękniejszych zakątków Ełku.


7. Co sądzą o festiwalu jego uczestnicy?
Nauczycielka historii-"Festiwal był przygotowany bardzo dobrze. Uczniowie mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami na szerokim forum. Warto byłoby go kontynuować w latach następnych, ponieważ uczniom bardzo podobały się prezentacje ich kolegów". Rodzic ucznia z klasy IIc-"Jestem bardzo zadowolona, że mogłam przyjść na dzisiejszą uroczystość. Nie zdawałam sobie sprawy jak dużo różnych działań podejmują uczniowie tej szkoły. Część artystyczna i prezentacje bardzo mi się podobały. Jestem pełna uznania dla pracy nauczycieli i uczniów. Mogłam tez zobaczyć odnowione sale lekcyjne. Ładnie wyglądają, takie kolorowe". Tomek uczeń klasy III a- "Było fajnie. Szczególnie podobał mi się poranek poetycki poświęcony poezji Juliana Tuwima. Ciekawie przedstawiono "Lokomotywę" i życiorys Tuwima." Magda uczennica klasy If- "Najbardziej podobały mi się prace wykonane na konkurs "Szkoła w moich oczach". Były kolorowe, wesołe i pokazywały szkołę, nie tylko jako miejsce pracy i nauki, ale tez zabawy. Ciekawym pomysłem była możliwość oglądania sal, ja bywam tylko w tych, w których mam lekcje według planu. Każda jest inna. Dzięki malowaniu przestały być szare. To dobrze, że Pani Dyrektor pozwoliła na malowanie różnymi kolorami. Po obejrzeniu sal poszłam z koleżanką do pracowni komputerowej." Marcin uczeń klasy IIb-"Ciekawym pomysłem była możliwość oglądania prezentacji multimedialnych w pracowni komputerowej. Bardzo lubię spędzać czas przy komputerze. Teraz widzę, że oprócz zabawy można go wykorzystać także do nauki. Najbardziej podobała mi się praca pt. "Zabytki średniowiecza". Szkoda, że komputery są tylko w sali informatycznej."


8. Jak pracowaliśmy?
Przygotowania do festiwalu rozpoczęliśmy na początku II półrocza. Zostały wybrane zadania i osoby za nie odpowiedzialne. Do wykonania poszczególnych zadań zgłosili się uczniowie. Prezentacje były przygotowywane metodą projektu, co wymagało systematycznych kontaktów uczniów z nauczycielami. Każda prezentacja przygotowywana była przez uczniów z różnych klas, co sprzyjało lepszemu, wzajemnemu poznaniu. Ogłoszony został też konkurs plastyczny "Szkoła w moich oczach". Uczniowie mogli pokazać w żartobliwy sposób naszą szkołę lub szkołę jaką chcieliby mieć. Przeprowadzone zostały konkursy recytatorskie, na wiersz regionalny. Uczennice z zespołu tanecznego opracowały układ taneczny. Przygotowane zostało przedstawieni o życiu i twórczości Juliana Tuwima oraz spektakl "Poetycka mowa ciała". Również chór szkolny przygotował na święto polskiej szkoły kilka utworów. W organizację festiwalu włączyła się znaczna część grona pedagogicznego oraz duża grupa uczniów naszej szkoły.


9. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?


9.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?
Tak. Mimo zakończenia zadania chcemy, aby taki festiwal odbywał się co roku. Jest to okazja do raprezentowania wyników pracy uczniów dla szerszego audytorium. Uczniowie, szczególnie w takim dni, czują się gospodarzami szkoły. Chcielibyśmy, aby ten dzień wpisał się w kalendarz imprez szkolnych.


9.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?

 

10. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
W przygotowaniu festiwalu uczniowie odegrali główną rolę. Tematy prezentacji, pokazywanych w salach lekcyjnych, wybrali uczniowie podczas rozmów z nauczycielami o przygotowywanym święcie. Sami przygotowywali te prezentacje, konsultując się z nauczycielami. Wiersze na konkurs o tematyce regionalnej pisali sami uczniowie.


11. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
W przygotowaniach na terenie szkoły rodzice nie brali udziału. Jednak niektóre elementy poszczególnych prezentacji wymagały od uczniów zwrócenia się o pomoc do rodziców. Cieszy więc fakt, że rodzice naszych uczniów włączją się też i w takie działania.


12. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?
W trakcie realizacji zadania widać było duże zaangażowanie tak nauczycieli, jak i uczniów. Okazalo się, że uczniowie umieją być odpowiedzialni i wykonać powierzone im zadanie solidnie, nawet bez stałej kontroli ze strony nauczyciela. Nauczyciele współpracowali ze sobą, gdyż zadania wymagał zaangażowania się kilku osób w każde z nich. Przygotowując scenariusz, do tej części imprezy, która odbywała się na sali gimnastycznej, okazało się, że uczniowie są bardzo aktywni. Uczestniczą w wielu konkursach, poszerzając swoje wiadomości i umiejętności. Wielu odznacza się różnymi talentami: recytatorskim, aktorskim, plastycznym, muzycznym, tanecznym. Są zaawansowani w technice komputerowej.


13. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
Przygotowując tego typu przedsięwzięcia umożliwiamy uczniom prezentowanie ich osiągnięć na szerszym forum. Mogą oni przedstawić swoje sukcesy indywidualne i grupowe. Oswoić się z dużym audytorium. Nauczyć się odbierania opinii na swój temat. Powinniśmy więć mobilizować jak największą grupę uczniów do tego, aby pokazywali co wiedzą, potrafią. To przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Jest zachętą dla innych, aby i oni poszerzali swoje horyzonty.

Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalej

 

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl