WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii
Obejrzyj wizytówkę szkoły w portalu gazeta.pl


Zasada 4: SZKOŁA ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI


"Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego"

 

Zadanie 4 D: Nasza mała i wielka ojczyzna


Wychowanie patriotyczne w odniesieniu do małej i wielkiej ojczyzny jest obecne w podstawach programowych i w programach wychowawczych wszystkich szkół. Nauczyciele zastanawiają się jednak, na ile praca wychowawcza szkoły w tej dziedzinie trafia do uczniów. Także z uczniami dyskutują, jak pielęgnować w szkole patriotyzm i przywiązanie do małej ojczyzny i jak wykorzystać w tym celu lekcje wychowawcze, polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Szkoła rozpisuje konkurs na działanie - lekcję, debatę szkolną, wystawę itp. - pod hasłem "Nasza ojczyzna mała i wielka". Najlepsze projekty są realizowane


1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?
Nasza mała i wielka ojczyzna -wybraliśmy między innymi dlatego, że: - w szkole na trwałe zapisały się LISTOPADOWE SPOTKANIA - wieczornice poświęcone małej i wielkiej ojczyźnie(w tym roku szkolnym odbyła się już III wieczornica I - "Silni Rodziną Wkraczamy w III Tysiąclecie" - r. szk. 2000/2001, II - "Myśląc Ojczyzna" - r. szk. 2001/2002, III - "Polska w Europie" - r. szk. 2002/2003), - Program Wychowawczy Gimnazjum nr 3 w Ełku zawiera między innymi następujące cele: kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie współistnienia z innymi narodami tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych i narodowych , kształtowanie postawy szacunku dla osiągnięć własnego narodu, poznanie związków kultury narodowej z kulturą europejską, realizowane są one podczas lekcji wychowawczych, przedmio-towych i zajęć pozalekcyjnych przez cały rok.


2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego
imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego
W skład zespołu zadaniowego wchodzą: mgr Małgorzata Grońska - szef zespołu, mgr Zofia Łukawska, mgr Beata Makarewicz, mgr Ilona Halec, mgr Jolanta Żukowska, mgr Beata Klauza, mgr Katarzyna Sznejder,


3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?
Odpowiedzi na pytania ankiety nie dają możliwości zbadania poziomu wychowania patriotycznego wśród naszych uczniów. Wyniki ankiety dotyczące pytania 6 "pomagać zrozumieć świat" przedstawiają się następująco: wśród uczniów 21% odpowiedziało, że jest taka jak A, 17% podobna do A, 21% raczej do A, 14% raczej do B, 9% podobna do B, 8% taka jak B, 10% miało problemy z udzieleniem odpowiedzi. Wśród rodziców 42% odpowiedziło, że jest taka jak A, 12% podobna do A, 18% raczej do A, 17% raczej do B, 6% podobna do B, 2% taka jak B, 3% miało problemy z udzieleniem odpowiedzi. Wśród nauczycieli 36% odpowiedziało, że jest taka jak A, 14% podobna do A, 18% raczej do A, 7% raczej do B, 4% podobna do B, 4% taka jak B, 17% miało problemy z udzieleniem odpowiedzi. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w szkole wychowanie patrityczne jest na wysokim poziomie. Potwierdza to postawa uczniów w czasie uroczystości.


4. Jak przygotowujemy uczniów do roli uczestników społeczności lokalnej i obywateli Rzeczypospolitej? Co należy zmienić, by przygotowywać ich lepiej?
Uczniów do roli uczestników społeczności lokalnej i obywateli Rzeczypospolitej przygotowujemy następująco: - kontynuacja wieczornic listopadowych, - spotkania z ludźmi tworzącymi najbliższe środowisko kulturotwórcze (chór Cantilena, Teatr im. Józefa Węgrzyna, Galeria ECK "Ślad", poeci, aktorzy, malarze, fotograficy, muzycy), - praca z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych - Klub Europejski, Klub Dyskusyjny "Przeciw", Koło Teatralne "OMO", Koło Taneczne, - realizacja celów wpisanych w Program Wychowawczy Gimnazjum nr 3 w Ełku : troska o kulturę słowa, stroju, zachowania, ˇkształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie współczesnym, uwrażliwianie na piękno arcydzieł literatury, architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, filmu, podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych, wycieczek tematycznych, - lekcje WOS - program kształcenia obywatelskiego, - kultywowanie tradycji szkolnych, np. ukazywanie szacunku dla siebie i innych poprzez właściwy strój: a) codzienny - granatowy, b) w szczególnych sytuacjach (np. apele okolicznościowe, egzaminy, bale szkolne) - galowy. organizowanie DNI OTWARTYCH , promocja GIMNAZJALNYCH TALENTÓW, organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, uczestniczenie w corocznych spotkaniach lokalnej społeczności: WIGILI GIMNAZJALNEJ I KOLĘDZIE BISKUPIEJ. Uważamy , że w naszej szkole podejmujemy wiele różnorodnych działań i każdy z uczniów może w większym lub mniejszym stopniu z nich skorzystać . Jedyną zmianą jaką należałoby wprowadzić jest większe mobilizowanie uczniów do udziału w podejmowanych akcjach.


5. Jak przebiegał zorganizowany w szkole konkurs "Nasza ojczyzna mała i wielka"?
Konkurs " Nasza ojczyzna mała i wielka " mający w naszym gimnazjum podtytuł " Ełk , Polska , Europa " został ogłoszony w szkole i w powiecie ełckim w październiku 2002 roku. Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji plastyki , godzin wychowawczych,języka polskiego,wiedzy o społeczeństwie poruszali tematy związane z pojęciem "Ojczyzna - mała i wielka" .Przedstawiali zabytki regionu , planowali przygotowanie prac plastycznych . Przebieg konkursu plastycznego : - opracowanie regulaminu konkursu , - rozpropagowanie konkursu w innych szkołach, - ocena prac przez jury, - ogłoszenie wyników i zaproszenie wszystkich zainteresowanych na podsumowanie konkursu podczas III LISTOPADOWYCH SPOTKAŃ W GIMNAZJUM NR 3 W EŁKU, - zorganizowanie wystawy pokonkursowej pod hasłem: "Ełk, Polska, Europa". Regulamin MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "EŁK, POLSKA, EUROPA" 18 października 2002 r. opracował zespół w składzie: mgr Ilona Halec, mgr Małgorzata Grońska, mgr Zofia Łukawska, mgr Beata Makarewicz, mgr Jolanta Żukowska, mgr Edyta Mańczuk. 25. października 2002r. regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeń rozesłano do gimnazjów z powiatu ełckiego. Do 18. listopada 2002r. komisja konkursowa przyjmowała nadesłane prace plastyczne. Jury w składzie: mgr Ilona Halec mgr Małgorzata Grońska mgr Zofia Łukawska mgr Beata Makarewicz mgr Jolanta Żukowska mgr Edyta Mańczuk po przejrzeniu 51 prac wykonanych przez 81 uczniów z czterech gimnazjów powiatu ełckiego: Gimnazjum nr 1 w Ełku, Gimnazjum nr 3 w Ełku, Gimnazjum nr 4 w Ełku, Publiczne Gimnazjum w Kalinowie, wyłoniło zwycięzców, przyznając: I miejsce: Agnieszka Łask /Kalinowo/ II miejsce: Ewa Korf /G4 Ełk/ III miejsce: Bartłomiej Sepko, Daniel Kołobun, Michał Kadyszewski /G1 Ełk/ WYRÓŻNIENIA: Emilia i Natalia Doroszkiewicz /G3 w Ełku/, Marta Straszyńska i Ewa Zienkiewicz /G1 Ełk/, Urszula Kochanowicz /G1 Ełk/. Osobom w/w wręczono nagrody rzeczowe podczas III LISTOPADOWYCH SPOTKAŃ W G3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie, szkołom natomiast wysłano podziękowania za aktywny udział w przedsięwzięciu.


6. Które projekty zrealizowaliśmy?


6.1. Opis 1
Debaty uczniowskie zainspirowały nauczycieli i uczniów do stworzenia scenariusza wieczornicy "Polska w Europie" .Wykorzystaliśmy w niej wiersze polskich poetów i twórczość własną uczniów. Zintegrowała ona środowisko szkolne i lokalne. Uczestni-czyli w niej :uczniowie,nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.Gościliśmy Wiceprezydenta Miasta Ełk,Naczelnika Wydziału Edukacji UM,ełcki chór "Cantilena".


6.2. Opis 2
Wycieczki tematyczne-"Poznajemy swoją małą Ojczyznę" organizowane są przez wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów.Dzięki nim uczniowie poznają piękno Ełku , jego okolic oraz regionu Warmii i Mazur. Poznają przeszłość historyczną i najważniejsze zabytki. Przykłady wycieczek zorganizowanych we IX i X 2002 r. : klasy III c ,III h odbyły wycieczkę po Suwalszczyźnie,klasa Ib zwiedzała Ełk poznająs zabytki miasta , klasy I zorganizowały wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy pozanjąc historię i zabytki przyrody.


6.3. Opis 3
Edukacja teatralna polega na cyklicznych spotkaniach prowadzonych przez aktorów teatru ełckiego Uczestniczyli w nicz wszyscy uczniowie klas I.Odbywały się one w :IX,X,XI,XII 2002 r.W ramach tych zajęć uczniowie poznali twórczość ełckiej poetki Ireny Misztal ,wspólpracowali z aktorami Piotrem Kowalewskim i Krzysztofem Banią. Uczniowie mieli także możliwość kształcenia swoich umiejętnośći pracy nad rolą,później współtworzyli teksty kultury i angażowali się w prace środowisk kulturotwórczych. Niektórzy członkowie Szkolnego Koła Teatralnego"OMO" zostali zaproszeni do współpracy z Teatrem im.Józefa Węgrzyna w Ełku.


7. Opinie uczniów o prowadzonych w szkole działaniach
1. Mam na imię Katarzyna . Jestem ucznnicą klasy III i już 3 raz oglądałam wierczornicę. Tematy są co roku inne, ale treści uzupełniają się. Podobają mi się, gdyż są przedstawienia teatralne, a nie przypominają typowych apeli. Listopadowe Spotkania odbywaja się w godzinach wieczornych i zmrok panujący za oknami pozwala wczuć się w nastrój chwili. W tym roku mottem były słowa Jana Pawła II. Dzięki nim zrozumiałam, że Polska nie musi wchodzić do Europy, gdyż jest w niej od wieków. I ja nie uszę się wstydzić mego dziedzictwa kulturowego. 2. Mam na imię Łukasz i uczę się w klasie II: Bardzo często nauczyciele mówią o patrotyzmie na lekcjach. Wieczornice listopadowe także dotyczą tego pojęcia, ale jest ono przedstawiane w ciekawy, bardziej atrakcyjny sposób. 3. Patriota kojarzy mi się z powstańcem walczącym o wolność swego kraju. Cieszę się jednak, że dzisiejsza Polska jest krajem wolnym. Ja 14 letnia osoba swoją postawę patriotyczną wyrażam tym, że znam hymn, strojem galowym zaznaczam dni, w których obchodzimy święta narodowe, sznauję symbole. Nauczyciele przypominają nam o tym obywatelskim obowiązku - Magda z klasy I 4. Wieczornica bardzo mi się podobała. Wniosła do mojego życia bardzo wiele. Miałam sposobność: -posłuchać o wielkich Polakach, wysłuchać kilku utworów granych przez moje koleżanki i kolegów, -poznałam nasze szkolne talenty aktorskie, muzyczne, teatralne, -posłuchałam kilku pięknych utworów wykonanych przez ełcki chór "Cantilena". Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tej pięknej urooczystoci szkolnej , która na trwałe wpisała się w tradycje naszej szkoły- Ania z klasy I


8. Jak pracowaliśmy?
Został powołany zespół zadaniowy , dokonano podziału ról , opracowano strategie działania. W prace włączyli się nauczyciele różnych przedmiotów oraz uczniowie.Zespół spotykał się w godzinach popołudniowych, po zakończeniu godzin lekcyjnych. Spotkania były częste z reguły 2-3 godzinne. Przygotowywaliśmy autorski scenariusz całej uroczystości, pracowaliśmy nad scenografią, ćwiczyliśmy interpretację głosową tekstów, choreografię. Włączyliśmy do pracy zespół taneczny - uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowali tańce narodowe ( polonez i mazur). Opracowaliśmy okolicznościowe albumy poświęcone wybitnym Polakom , których sylwetki przedstawiane były w czasie uroczystości. Rozpropagowaliśmy nasze spotkanie w środowisku lokalnym.


9. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?


9.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?
Tak. Mimo to podczas lekcji języka polskiego , historii,wiedzy o społeczeństwie, godzin wychowawczych uczniowie prezentują historię Ełku, tworzą wiersze o Ełku, biorą udział w konkursach o tematyce regionalnej.Zdobywają nowe wiadomości o naszym regionie w ramach zajęć informatyki - korzystanie z Internetu.


9.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?
W dalszym ciągu prowadzone będą działania mające na celu lepsze zapoznanie uczniów z wielką i małą ojczyzną. W planach mamy też ewaluację Programu Wychowawczego - w szczególności cel poznawanie najbliższego środowiska kulturotwórczego , przygotowany i przeprowadzony zostanie kolejny Dzień Europy w Gimnazjum nr 3 w Ełku.


10. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w odbywających się w szkole uroczystościach. Angażują się w ich przygotowywanie: tworzą scenariusze, przygotowują dekoracje, zajmują się stroną organizacyjno-porządkową.


11. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Niejednokrotnie rodzice sponsorują przygotowywane uroczystości. Zasiadają na widowni, pomagają w wykonaniu strojów, zdobyciu rekwizytów.


12. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że poza dydaktyką ważne jest również dbanie o wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Przy tego typu okazjach odkrywamy nowe talenty artystyczne wśród uczniów. Jest to również możliwość do lepszego poznania się z rodzicami, prezentacji osiągnięć szkoły na forum miasta.


13. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
Mamy zamiar dalej krzewić wśród uczniów poczucie lokalnego patriotyzmu, pokazywać dobre i słabe strony naszej małej ojczyzny. Mamy nadzieję, że po wejściu do Unii Europejskiej nie zapomną o swoim polskim pochodzeniu i dziedzictwie kulturowym.

Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalej

 

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl