WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej Bykom STOP
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii
Obejrzyj wizytówkę szkoły w portalu gazeta.pl


Zasada 6: SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI


"Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury"

 

Zadanie 6 D: Uczniowie wchodzą do Europy


Zadaniem nauczycieli jest wypracowanie wartościowych form edukacji europejskiej, które byłyby atrakcyjne dla uczniów. Wykorzystując istniejące programy, propozycje uczniów i swoje pomysły, nauczyciele prowadzą lekcje lub cykle zajęć pod hasłem "Nasza przyszłość w Europie", wyjaśniając problemy związane z wchodzeniem Polski do UE i przygotowując uczniów do kontaktów z instytucjami i mieszkańcami innych państw europejskich. Można także zaproponować uczniom uczestnictwo w którymś z programów edukacji europejskiej


1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?
Wybór zadania był niejako koniecznością chwili. Zdajemy sobie sprawę, z tego ,że wejście Polski w struktury europejskie jest sprawą niezwykle ważną. To, co wypracujemy dzisiaj, będzie służyć naszym dzieciom. Problematyka unijna jest obecna we wszystkich mediach i wielu uczniów interesuje się nią. Nieraz, w ramach lekcji geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie pytali o naszą przyszłość w zjednoczonej Europie. Ciekawią ich korzyści płynące z naszego wejścia do UE, niepokoją zagrożenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie na wszystkie pytania odpowiemy, gdyż wiele jest jeszcze znaków zapytania. Często słyszymy, jak politycy mówią o wejściu Polski do Europy. To bolące stwierdzenie, gdyż wielu wybitnych Polaków na trwałe wpisało się do kultury i nauki światowej. Chcemy, by nasi uczniowie w pełni doceniali bagaż, jaki wniosą do UE i bez problemów radzili sobie jako obywatele Piętnastki.


2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego
imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego
Szef zespołu- Ilona Halec, członkowie: Zofia Łukawska, Artur Urbański, Joanna Kacprowska, Edyta Mańczuk, Roman Zapert, Bożena Bożenkow, Iwona Narkiewicz, Ewa Siemienkiewicz, Elżbieta Godzieba, Ewa Hlebowicz, Beata Makarewicz, Małgorzata Grońska, Jolanta Żukowska, Eugeniusz Tomaszewicz, Ewa Kolenda.


3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?
Interpretacja wyników ankiety " Jaka jest nasza szkoła?",odnośnie pytania 6 "Pomagać zrozumiec świat" przedstawia się następująco: uczniowie- taka jak A-21%, podobna do A-17%,raczej do A-21%, raczej do B-14%, podobna do B-9%, taka jak B-8%, trudno powiedzieć-10% ,rodzice- taka jak A-42%, podobna do A-12%, raczej do A-18%, raczej do B-17%, podobna do B-6%, taka jak B-2%, trudno powiedzieć-3%, nauczyciele: taka jak A-36%, podobna do A-14%, raczej do A-18%, raczej do B-7%, podobna do B-4%, taka jak B-4%, trudno powiedzieć-17%. Wyniki ankiety pokazują,że zarówno uczniowie jak i rodzice pozytywnie oceniają działania nauczycieli mające przygotować młodzież do życia w zmieniającym się świecie. Bardzo cieszy nas szczególnie ocena rodziców.


4. Jak wypracowaliśmy szkolny program zajęć "Nasza przyszłość w Europie"?
Szkolny program zajęć "Nasza przyszłość w Europie" otrzymał podtytuł TRÓJKA W EUROPIE. Opracowalśmy go zespołowo, wyznaczając poszcególne zadania: 1.Gazetka w gablocie Szkolnego Klubu Europejskiego przedstawiająca najważniejsze informacje o UE, 2.Lekcje o tematyce unijnej realizowane na lekcjach geografii i wiedzy o społeczeństwie. 3.Moja przyszłość w UE-prace uczniów klas III pisane w formie referatów w ramach języka polskiego. 4.Przeprowadzenie referendum na temat: "Czy jesteś za przystąpieniem Polski do UE ?". 5.Konkurs wiedzy o Unii dla uczniów klas III" Unia Europejska-nasz sąsiad". 6.Konkurs wiedzy o UE i krajach kandydujących dla uczniów klasI-III"Moja szkoła w Unii Europejskiej". 7.Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową poświęconą UE.8.Konkurs dla klas III na odę,hymn promujący wejście Polski do UE.9.II Dzień Europy w Gimnazjum nr 3. 10.Lekcja otwarta geografii w klasie III" Instytucje Unii Europejskiej".11.Wystawa książek w bibliotece szkolnej Przy tworzeniu tego programu korzystaliśmy z materiałów UKIE, pakietu "Europa na co dzień", Internetu i dostepnych na rynku wydawnictw.


5. Jak go zrealizowaliśmy?


5.1. Program 1


5.1.a. Na lekcjach jakiego przedmiotu
Opracowując program, chcieliśmy, by w jego realizację zaangażowało się jak najwięcej nauczycieli i uczniów. Klasy trzecie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie /KOSS/ dyskutowały o korzyściach i zagrożeniach, jakie niesie za sobą wejście Polski doUE. Uczniowie planowali także wystawy "Powojenne losy Europejczyka". Na lekcjach geografii uczniowie poznawali etapy tworzenia UE, poznawali instytucje unijne. Sporo czasu poświęco polskiej dorodze do UE. Klasy I,II i III przygotowały gazetki ścienne poswięcone krajom Piętnastki. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowościa i wyobrażnią ,dużo uwagi poswięcili szacie graficznej.


5.1.b. Kto prowadził zajęcia (cykl zajęć)
Zajęcia prowadzili nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, a także wychowawcy klas.


5.1.c. Główne tematy, najciekawsze pomysły
Staraliśmy się tak zorganizować zajęcia, by wzajemnie się uzupełniały. Głównym tematem było wejście Polski w struktury europejskie. Bardzo ciekawe były lekcje języka angielskiego, przeprowadzone metodą dramy. Poświęcone były wizerunkowi Polaków za granicą, problemom z jakim borykaja się przy przejściu przez granicę brytyjską. Uczniowie starali się wyobrazić sobie to samo przejście po 1 maja 2004r.


5.2.Program 2


5.2.a. Na lekcjach jakiego przedmiotu
Szkolne referendum: Czy jesteś za przystąpieniem Polski do UE?


5.2.b. Kto prowadził zajęcia (cykl zajęć)
Uczennice z klasy If pracujące w Szkolnym Klubie Europejskim wraz z opiekunem SKE.


5.2.c. Główne tematy, najciekawsze pomysły
Wyniki referendum. W referendum wzięło udział 547 uczniów, głosów ważnych oddano 508, głosów nieważnych39, TAK odpowiedziało 380 uczniów /74,8 % ważnych głosów/ , NIE odpowiedziało 128 uczniów / 25,2 % oddanych głósów/


5.3.Program 3


5.3.a. Na lekcjach jakiego przedmiotu
II Dzień Europy w Gimnazjum nr 3. Tego typu spotkania społeczności uczniowskiej wpisały się już do tradycji szkoły. Uczniowie zebrani na auli szkolnej rywalizowali o tytuł Najbardziej Europejskiej Klasy.


5.3.b. Kto prowadził zajęcia (cykl zajęć)
Impreza przygotowana została przez Ilonę Halec, Małgorzatę Grońską, Jolantę Żukowską, Beatę Makarewicz. Opiekę nad klasami sprawowali wychowawcy.


5.3.c. Główne tematy, najciekawsze pomysły
Aby zdobyć tytuł Najbardziej Europejskiej Klasy uczniowie klas I , II i III / rywalizacja przebiegała w trzech etapach,na poszczególnych poziomach/ musieli wykazać się wiedzą nie tylko na temat UE i państw członkowskich, ale także znajomościa krajów kandydujących. Jedno z zadań przeznaczone było dla klasowych super-matematyków, którzy z bankierską dokładnośćia przeliczali waluty poszczególnych państw na EURO. Także szkolni wielbiciele geografii mogli się wykazać swoją znajomością mapy Europy. Nie wszyscy umieli poznać kontury państwa mając zasłoniete oczy. Lingwiści mieli spore problemy z odróznieniem języka duńskiego od szwedzkiego, ale język włoski nie sprawiał większych problemów.


6. Jakie kontakty nawiązali nasi uczniowie z rówieśnikami z innych krajów europejskich? A jakie planujemy nawiązać w najbliższym czasie?


6.a.Przykład 1
Nawiązana została korespondencja internetowa z rówieśnikami z Francji, Belgii i Grecji. Początkowo ograniczono się do wymiany informacji o szkole, grach komputerowych. Z czasem zaczęto poruszać także bardziej osobiste problemy. Planowane jest zorganizowanie wakacyjnego spotkania.


6.b.Przykład 2
Uczniowie klas II i III nawiązali i utrzymują listowne kontakty z rówieśnikami z Lincoln w Anglii. Nauczyciele języka angielskiego udzielają uczniom pomocy w wyszukiwaniu kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.


6.c.Przykład 3
Niektóre z klas, uczących się języka niemieckiego nawiązały kontakty z młodzieżą ze szkół w Niemczech. Dzięki wymianie korespondencji uczniowie uczą się szybciej i chętniej nowych słów. Więcej uwagi przywiązują też do poprawności językowej. Kilka osób z Niemiec wyraziło chęć korespondencyjnej nauki języka polskiego.


7. Co sądzą nasi uczniowie o przyszłości Polski w Europie?


7.a.Wypowiedź 1
Niedługo Polska stanie się członkiem Wspólnoty, a ja jej obywatelką. Moje życie nie zmieni się wraz z dniem członkostwa. Będzie zmieniać się stopniowo. Mam nadzieję,że moja przyszłość jako uczennicy, a potem studentki europejskiej będzie przyjemna. Czytałam, że młodzi ludzie muszą przyzwyczaić się do częstych zmian pracy, miejsca zamieszkania. Europejczycy pracują, studiują, bawią się i odpoczywają w różnych miejscach kontynentu. Nie lubię częstych zmian, ale żeby poszerzać swoje umiejetności muszę się od tego odzwyczaić. Wiem, że Unia stawia wiele możliwości przed ludźmi wykształconymi. Chcę się do takich zaliczać. Uczę się 2 języków obcych, po to by w przyszłości brak granic i obywatelstwo unijne dały mi możliwość wyboru pracy. Chcę być wybierającą, a nie wybieraną. Uważam, że Unia jest szansą dla młodych ludzi z pomysłem na życie. Namówię rodziców do głosowania TAK w czerwcowym referendum. /Maria klasa IF/


7.b.Wypowiedź 2
Jest 2003 rok. Już w 2004, jeżeli Polacy powiedzą "TAK" w referendum, nasz kraj zostanie członkiem Unii Europejskiej. Jaka czeka mnie przyszłość w zjednoczonej Europie? Czym będę się zajmował? Jakie mozliwości daje Unia? Czy przystapienie Polski do tej organizacji cokolwiek zmieni?Myślę,że życie Polaków we wspólnocie europejskiej zmieni się na korzyść. Po skończeniu szkoły średniej chciałbym studiowac. Nauka w Oxford, Cambridge czy Sorbonie, jest marzeniem wielu młodych Polaków. Unia Europejska daje możliwość wyboru miejsca nauki na cały świecie. Zwiększą się moje szanse na dostanie się na wyższą uczelnię. Przy 20% bezrobociu, brak miejsc pracy w Polsce, nie stanowiłby dla mnie przeszkody w zarabianiu pieniędzy. Otworzą się granice dla polskich pracowników. Bardzo lubię podróżować. Z obywatelstwem Unii wiąże się prawo do swobodnego poruszania się i osiedlania w dowolnym kraju UE. Bez żadnych paszportów czy wiz mógłbym zobaczyć wieżę Eiffla, Big Bena czy krzywą wieżę w Pizie. Mieszkam na Mazurach. Mój region nazywany jest "zielonymi płucami Polski". Jednak okolice są coraz bardziej zanieczyszczone. Polski budżet nie ma pieniędzy na ochronę środowiska. Po wstąpieniu do Unii zostaną u nas wprowadzone tamtejsze normy. Już w chwili obecnmej otrzymujemy od UNii fundusze na ochronę środowiska. Jest to szansa na zachowanie piękna naszego krajobrazu.Wstapienie Polski do UE jest jedyną szansą dla polepszenia warunków jej obywatelii rozwoju gospodarki. Dlatego mam nadzieję,że w 2004 roku będę mógł powiedzieć" Jestem mieszkańcem zjednoczonej Europy"./Bartek klasa III a/


7.c.Wypowiedź 3
Polska postrzegana jest przez część jej obywateli jako kraj niestabilny gospodarczo, politycznie. Nieustanne zmiany ustaw maja prowadzić i ułatwiać różne sfery naszego życia, czasami je komplikuja. Życie w naszym państwie dla wielu nie jest usłane różami. Wysokie ceny towarów, duże bezrobocie, trudności ze znalezieniem pracy-to wszystko przyczynia się do ubożenia społeczeństwa. Chciałabym móc kiedyś powiedzieć" Jestem Polką, a Polska jest moim prawdziwym i jedynym domem". Przystąpienie do UE jest dla nas -Polaków-jedyną drogą,która doprowadzi do poprawy warunków życia w naszym kraju. Tylko wówczas wysokie standardy unijne w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, obywateli, usług zdrowotnych i oświatowych czy ochrony środowiska uczynią z Polski kraj dobry pod każdym względem, na wzór państw zachodnioeuropejskich. Jako kraj kandydujący oczekujemy na korzyści, ale istnieje też wiele obaw przed integracja europejską. Biomy się utraty niezależności państwowej, dalszego wzrostu bezrobocia, wykupu ziem przez obcokrajowców czy upadku małych firm i gospodarstw rolnych. Nasze obawy nie są bezpodstawne. Między eurosceptykami a euroentuzjastami prowadzona jest nieustanna wojna. Głównym celem i wartością o jaki mamy się troszczyć jest nasza przyszłość. Ja patrzę na przystapienie Polski do UE przez pryzmata własnych krzysści. Jestem osobą młodą i pragnę się rozwijać. Z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążę wielkie nadzieje./Bernadetta klasa IIIa/


8. Jak pracowaliśmy?
W realizację zadania zaangażowani byli głównie nauczyciele realizujący tematykę unijną na swoich przedmiotach, ale nie tylko. Mieliśmy już doświadczenie z ubiegłych lat i planowanie działań przebiegało szybko i sprawnie. Cały zespół zaplanował działania i wyznaczył osoby do realizacji poszczególnych zadań, natomiast na co dzień konsultowaliśmy się w mniejszych grupach. W działania włączeni zostali członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego, uczniowie I i III klas.


9. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?


9.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?
Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania. Nadal mamy zamiar poruszac tematykę unijna w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwa, goegrafii, historii oraz kontynuować obchody Dni Europy.


9.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?

 

10. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Udział uczniów był bardzo duży. Brali aktywny udział w konkursach, przygotowywali gazetki i zbierali informacje o UE, współpracowali przy organizacj Dnia Europy.


11. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Udział rodziców w realizacji tego zadanie niestety, nie był duży. Wynikało to po części z tego, że wiele działań odbywało się w czasie lekcji.


12. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?
Praca nad realizacją tego zadania wymagała dużego nakładu pracy i zaangażowania się. Tematyka unijna nie jest łatwa dla ludzi dorosłych, a tym bardziej dla uczniów gimnazjum. Z rozmów z uczniami wyknika, że wielu rodziców ma bardzo sceptyczne podejście do UE, wynikające często z obawy przed zmianami jakie zajdą w Polsce po 2004r. Często to właśnie dzieci namawiają dorosłych do głosowania TAK w referendum. Po raz kolejny okazało się, że współpraca, a czasami umiejętność pójścia na kompromis, jest niezbędnym elementem pracy zespołowej.


13. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
Tematykę unijną należy uwzględnić w planach pracy w nowym roku szkolnym. Chcielibyśmy także uświadomić uczniom i nauczycielom potrzebę nauki języków obcych , tak by znikła bariera językowa utrudniająca Polakom znalezienie pracy w UE.

Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl