Logo UKS Granatowa Trójka Do strony głównej Pomóż ! To nic nie kosztuje
Zdrowie Bieganie Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Pływanie Aerobic Rower Nałogi
Bieganie
Nasze gimnazjum
Logo Gimnazjum nr 3 w Ełku Odwiedź stronę naszej szkoły
Gimnazjum nr 3 w Ełku

 

Dzieci mogą i powinny biegać

Z wielu badań przeprowadzonych szeroko na całym świecie, a także w Polsce, wynika jednoznacznie, że upowszechnianie biegania rekreacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, może mieć kapitalne znaczenie dla poprawienia ogólnej sprawności, a szczególnie dla rozwinięcia dotychczas niedostatecznie kształconej cechy motorycznej - wytrzymałości.

Znaczenie zdrowotne biegania jest już powszechnie uznane i nie kwestionowane. Coraz więcej ludzi dorosłych biega systematycznie.

Największy w tej sprawie autorytet, prof. Joachim Raczek, po dokonaniu wszechstronnego przeglądu opinii naukowców i praktyków oraz przeprowadzeniu własnych badań wypowiada interesujące poglądy na temat rozwoju wytrzymałości u dzieci. Cytujemy tu kilka wybranych fragmentów z jego pracy opartej na wieloletnich badaniach.

"Zmiany we wskaźnikach rozwoju i dojrzewania dzieci każą zrewidować przestarzałe, dawne kryteria i miary również w zakresie stosowania obciążeń fizycznych. Najnowsze badania wskazują, że nie ma obawy o możliwość zaszkodzenia zdrowiu przez znaczne obciążenie pracą niedoskonałego jeszcze ustroju dzieci, ponieważ zabezpiecza przed tym z jednej strony jego duża zdolność adaptacyjna, z drugiej metodyka współczesnego treningu. Dzieci, również przed okresem dojrzewania, nie doznają praktycznie nigdy tak dużego stopnia wyczerpania jak dorośli. Dlatego też możliwość uszkodzenia narządów oraz doprowadzenia do zaburzeń funkcjonalnych przez ćwiczenia fizyczne i sport w wieku dziecięcym są o wiele mniejsze, aniżeli sądzono dawniej. Wykazano, że organizm dziecka przystosowuje się szybciej do obciążenia niż organizm dorosłego.

Wysiłki wytrzymałościowe okazały się efektywnym bodźcem doprowadzającym do polepszenia sprawności funkcjonalnej układu krążenia i podniesienia wydolności fizycznej dzieci. Ujawniły równocześnie bardzo korzystne cechy, świadczące o znacznych zdolnościach adaptacyjnych organizmu dzieci oraz prawidłowego przebiegu procesu odnowy po tego rodzaju obciążeniach.

Znaczenie przystosowanego do wieku treningu wytrzymałościowego polega na doprowadzeniu do maksimum możliwości rozwoju tkwiących w młodym organizmie. Można rozbudować duży zasób wydolności sercowo-płucnej, która na zasadzie jej ekonomii i wysokiego progu wydolności będzie względną osłoną przed urazami sercowo-płucnymi. Liczne wywody specjalistów pozwalają stwierdzić, że nie ma żadnych lekarskich zastrzeżeń do uprawiania przez dzieci ćwiczeń wytrzymałościowych pod warunkiem, iż nie są one organizowane na zasadach ostrego współzawodnictwa. Odpowiednio dozowane wysiłki wytrzymałościowe, dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci, nie mogą być szkodliwe dla rozwoju i zdrowia.

Należałoby zatem wcześniej rozpoczynać celowe ukierunkowanie ćwiczeń z zakresu wytrzymałości ogólnej, wykorzystując sprzyjające warunki wieku dziecięcego. Aktualność tego problemu związana jest przede wszystkim ze stopniowo postępującą redukcją ogólnej aktywności ruchowej w życiu człowieka, co przy jednoczesnym przeciążeniu psychicznym prowadzi do zachwiania równowagi czynnościowej organizmu oraz upośledzenia jego zdolności przystosowawczych do zmiennych warunków środowiska, szybszemu zaś dostosowaniu odpowiada po ukończeniu pracy szybsza regeneracja.

Liczne wywody specjalistów dobitnie wykazują, że w wieku szkolnym możliwe jest i - co więcej - wskazane uprawianie ćwiczeń wytrzymałościowych, że zbyt wielka ostrożność w ich stosowaniu lub ich zaniechanie nie dadzą się uzasadnić względami fizjologicznymi, ani też pedagogicznymi.

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić istnienie wyraźnych dyspozycji wytrzymałościowych oraz realnej możliwości rozwijania tej cechy już w wieku dziecięcym. Nie wykorzystanie tego okresu dla stworzenia pewnych nawyków wytrzymałościowych przesądza z reguły o późniejszym stosunku młodzieży, szczególnie dziewcząt, nie tylko do sportu, ale nawet szeroko pojętych form wychowania fizycznego i rekreacji. Działając zatem na młody organizm silnymi bodźcami ruchowymi zwiększa się jego potencjalne możliwości, wspomaga naturalne procesy autogenezy. Przy uwzględnieniu wszystkich właściwości i odrębności organizmu dziecka, ćwiczenia fizyczne i sport staną się ważnym czynnikiem biologicznym (uodporniającym) oraz stymulującym prawidłowy jego rozwój".

Według opinii większości specjalistów, ukierunkowane rozwijanie sprawności wytrzymałościowej (ogólnej) można rozpocząć już w wieku 8-10 lat, nie później jednak jak w 12 roku życia. Dziecko, jeśli skończyło 8 lat, jest zdrowe i prawidłowo rozwinięte, może z powodzeniem brać udział w biegach wytrzymałościowych.

Do góry
Autor: Woody Kim
Co na stronie ?
Zdrowie -- Żyjmy długo, zdrowo i szczęśliwie...
Bieganie -- Biegając będziesz zdrowszy i będziesz dłużej żył...
Piłka nożna -- W piłkę grają wszędzie, na każdym kontynencie..
Siatkówka -- Siatkówka jest grą dla każdego...
Koszykówka -- Swą niesłychaną popularność koszykówka zawdzięcza swej uniwersalnośći...
Pływanie -- Pływanie oprócz niezaprzeczalnych walorów rekreacyjnych ma szczególne znaczenie w profilaktyce wad postawy
Aerobic -- Aerobik to jeden z wielu sposobów na pozbycie się zimowych zapasów tłuszczu, spalenie niepotrzebnych kalorii, poprawienie kondycji fizycznej i samopoczucia..
Rower -- Rower staje się modny!...
Nałogi -- Przeczytaj zanim spróbujesz!!!
Kontakt
Uczniowski Klub Sportowy
Granatowa Trójka

19-300 Ełk
ul.Piwnika Ponurego 1 woj.warmińsko-mazurskie
tel.(87) 621 48 15

e-mail:uksg3@elk.edu.pl

www.g3.elk.edu.pl/uks

 Projekt: slawmaks@wp.pl