Logo UKS Granatowa Trójka Do strony głównej Pomóż ! To nic nie kosztuje
Zdrowie Bieganie Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Pływanie Aerobic Rower Nałogi
Zdrowie
Nasze gimnazjum
Logo Gimnazjum nr 3 w Ełku Odwiedź stronę naszej szkoły
Gimnazjum nr 3 w Ełku

 

Można żyć 120 lat

Każdy człowiek przychodzący na świat otrzymuje czek na 120 lat życia.

Nauka i religia są zgodne, co do potencjalnych możliwości tak długiego życia. Kilkaset (co najmniej) aktualnie żyjących osób w wieku 110-130 lat potwierdza tę możliwość.

Dlaczego jednak większość ludzi umiera długo przed ukończeniem 120 lat i wykorzystuje przeciętnie nie więcej jak 50-70 procent tych szans?

Składa się na to kilka przyczyn. Część z nich jest od człowieka niezależna. Różne obserwacje i badania dowodzą, że na tak zwane pole zdrowotne mają wpływ różne czynniki. Do głównych należą:

  • czynniki genetyczne, dziedziczenie - ok. 15%

  • medycyna kliniczna i opieka zdrowotna - ok. 10%

  • środowisko - ok. 20%

  • styl życia - ok. 53%

W zakresie trzech pierwszych czynników człowiek ma niewielkie możliwości korekty. Choć np. wiedza o własnym wyposażeniu genetycznym (np. skłonność do otyłości) lub rodzaju i zakresie zagrożeń środowiskowych przy racjonalnej strategii życia i odpowiednim postępowaniu mogą znacznie ograniczyć niekorzystny wpływ tych czynników.

Dodać jeszcze należy, że przy owych 20% wpływów środowiskowych, wcale nie pierwszoplanowe znaczenie, jakby się mogło wydawać, odgrywają takie czynniki jak zatrucie powietrza, wody, hałas itp., które stanowią nie więcej jak kilka procent (zależnie też od miejsca zamieszkania i rodzaju pracy), a większość owej puli wypełniają stosunki międzyludzkie. Najogólniej rzecz biorąc chodzi tu o tzw. stres psychospołeczny.

Najbardziej optymistyczne jest to, że ponad 50% owego pola zdrowotnego to styl życia, co już niemal wyłącznie zależy od samego człowieka.

Zakładamy więc, że ze względu na występowanie owych czynników niezależnych, powszechne "dożywanie" 120 lat raczej nie będzie możliwe. Trochę spekulując można by jednak, odpisując na owe niezależne czynniki około 15-20 lat życia, ustalić rozsądny program powszechnego dożywania w granicach 90-105 lat.

Jest to możliwe pod warunkiem pełnego wykorzystania szans leżących w obszarze owych 53%, a dotyczących stylu życia.

Skoncentrujmy się na sprawach najważniejszych. Co składa się na owe szansę 53%? Chodzi oczywiście o zdrowy styl życia, w którym potrafimy uniknąć wpływu tzw. czynników ryzyka.

Specjaliści wymieniają od kilku do kilkunastu czynników ryzyka. Wiedza na ten temat jest więc rozległa a dla wielu zbyt skomplikowana i trudna do wykorzystania w praktyce. Racjonalny wydaje się więc wybór kilku głównych czynników, które charakteryzują się trzema niezwykle interesującymi cechami:
- Owe cztery główne czynniki ryzyka są "odpowiedzialne" za znaczną większość (sądzimy, że może to dotyczyć 80 lub więcej procent) naszych chorób i dolegliwości.
- Druga cecha jest równie interesująca. Otóż wyeliminowanie lub ograniczenie każdego z tych czynników ryzyka przynosi bardzo szybko korzystne rezultaty. Dodajmy, że z technicznego punktu widzenia wykorzystanie tych szans jest niezwykłe proste.
- Trzecia cecha to niestety powszechny fakt niewykorzystywania tych możliwości przez olbrzymią większość ludzi. Główna przyczyna ma charakter mentalny - mniej zależy od stanu wiedzy o zachowaniu zdrowotnym - więcej od indywidualnych motywacji.

Owe cztery czynniki ryzyka są naszym zdaniem następujące:

  • Hipokinezja, czyli brak dostatecznej aktywności fizycznej.

  • Niewłaściwe odżywianie się.

  • Uzależnienia. Mamy tu na myśli przede wszystkim nałóg palenia, ale w szerszym zakresie chodzi o pewną podatność na sięganie po różne środki zastępujące własną aktywność życiową.

  • Stres (ściślej dystres).

Jeżeli teraz dokonamy oceny naszych szans długości i jakości życia wynikającej z analizy w/w czterech czynników ryzyka to mamy tu do czynienia z następującymi informacjami:

Specjaliści onkologowie ustalili, że człowiek, który pali papierosy traci około 20 lat życia. Sądzimy, że jest to wartość orientacyjna i w znacznej mierze zależna od intensywności palenia oraz osobistej odporności. Można więc przyjąć, że chodzi tu o wymiar w granicach 10-30 lat.

Ta informacja podsunęła nam myśl o przeniesieniu tego rodzaju szacunku na inne czynniki ryzyka. Z dużym prawdopodobieństwem możemy więc przypuszczać, że np. brak ruchu, minimalna aktywność fizyczna powoduje podobne konsekwencje tj. ogranicza długość życia również w podobnym zakresie, tj. o 10-20 lat.

Jeżeli ten sam szacunek zastosujemy w przypadku pozostałych dwu czynników ryzyka, tj. systemu odżywiania się i stresu, to otrzymamy bardzo interesującą, choć być może nieco uproszczoną matematykę życia.

W naszych obliczeniach musimy także wziąć pod uwagę dowiedzione zjawisko, że w przypadku równoległego występowania dwu i większej liczby czynników ryzyka następuje kumulacja ich ujemnych skutków.

Gdybyśmy więc powrócili do naszych poprzednich obliczeń (dożywanie przeciętne 90-105 lat), to przy występowaniu jednego z czynników ryzyka (minus około 10-20 lat życia) życie skraca się do około 60-70 lat. Wiemy jednak, że z reguły mamy do czynienia z oddziaływaniem większej liczby czynników ryzyka o różnym nasileniu. Jeżeli np. występuje przeciętne nasilenie owych czterech czynników ryzyka to uwzględniając wynikające stąd zagrożenia zrozumiemy dlaczego tak często umierają młodzi ludzie.

To właśnie niehigieniczny tryb życia powoduje, że w Polsce około 4 miliony ludzi choruje na nadciśnienie tętnicze, ponad milion na cukrzycę, 65% cierpi na nadwagę i otyłość, 60% ma wyższy niż należny poziom cholesterolu, olbrzymia większość nie uprawia żadnej formy ruchu, za to liczba palących i pijących mimo nasilonych kampanii zwalczających te nałogi, nie maleje. Wciąż pali ponad 50% mężczyzn i 35% kobiet.

Na choroby nowotworowe corocznie zapada około 100 tysięcy nowych osób, co informuje nas pośrednio, że co czwartemu Polakowi grozi nowotwór, a co piąty umierający, umiera właśnie na raka.

Mimo, że coraz lepiej wiadomo, iż większość naszych zachorowań jest dieto, tytonio i alkoholozależnych, nie odnotowujemy znaczących sukcesów w poprawianiu naszych zachowań w tym zakresie.

Dobry lekarz, czy dobry człowiek jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi zarówno posługując się wiedzą i umiejętnościami fachowymi, jak też przez wzbudzenie nadziei, wiary we własne siły i poczucia sensu walki o życie.

Kto wie, czy jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań medycyny, nie stanie się właśnie nie tyle ograniczenie skutków postępującej choroby, ile takie wspomaganie organizmu, by on sam dawał sobie radę z większością chorób.

Interesująca może być informacja, że na każde 100 osób zgłaszających się do lekarza aż w 70 przypadkach organizm jest w stanie poradzić sobie sam. Wobec 15 przypadków interwencja medycyny jest skuteczna i tylko ona może pomóc. Wobec pozostałych 15 przypadków medycyna jest bezsilna.

Źródło: Zbigniew Cendrowski, "Przewodzić innym"; wyd. Agencja PROMO-LIDER, Warszawa 1997.

Do góry
Co na stronie ?
Zdrowie -- Żyjmy długo, zdrowo i szczęśliwie...
Bieganie -- Biegając będziesz zdrowszy i będziesz dłużej żył...
Piłka nożna -- W piłkę grają wszędzie, na każdym kontynencie..
Siatkówka -- Siatkówka jest grą dla każdego...
Koszykówka -- Swą niesłychaną popularność koszykówka zawdzięcza swej uniwersalnośći...
Pływanie -- Pływanie oprócz niezaprzeczalnych walorów rekreacyjnych ma szczególne znaczenie w profilaktyce wad postawy
Aerobic -- Aerobik to jeden z wielu sposobów na pozbycie się zimowych zapasów tłuszczu, spalenie niepotrzebnych kalorii, poprawienie kondycji fizycznej i samopoczucia..
Rower -- Rower staje się modny!...

Nałogi -- Przeczytaj zanim spróbujesz!!!
Kontakt
Uczniowski Klub Sportowy
Granatowa Trójka

19-300 Ełk
ul.Piwnika Ponurego 1 woj.warmińsko-mazurskie
tel.(87) 621 48 15

e-mail:uksg3@elk.edu.pl

www.g3.elk.edu.pl/uks

 Projekt: slawmaks@wp.pl